Välkommen till Institutet för mänskliga rättigheter 

Vårt uppdrag är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.


Årsrapporten 202

Varje år lämnar Institutet för mänskliga rättigheter en rapport till regeringen om sin verksamhet och sina iakttagelser av utvecklingen inom området mänskliga rättigheter.