Välkommen till Institutet för mänskliga rättigheter 

Vårt uppdrag är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Kvinna går på skogsstig med sin ledarhund, fotografi.

Institutet rapporterar till FN

Allvarliga rättighetskränkningar och stor ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Mänskliga rättigheter.
Farliga att ta för givna.
Viktiga att försvara.

75 år med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna


Årsrapporten 202

Varje år lämnar Institutet för mänskliga rättigheter en rapport till regeringen om sin verksamhet och sina iakttagelser av utvecklingen inom området mänskliga rättigheter.