Välkommen till Institutet för mänskliga rättigheter 

Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Årsrapport 2022

Varje år lämnar Institutet för mänskliga rättigheter en rapport till regeringen om sin verksamhet och sina iakttagelser av utvecklingen inom området mänskliga rättigheter under det närmast föregående kalenderåret. 

LÄS rapporten


VI SVARAR PÅ REMISSER

En av institutets uppgifter är att främja utbildning, forskning och kompetensutveckling för att bidra till en ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna. Vi svarar bland annat på olika remisser från regeringen.

HÄR KAN DU LÄSA VÅRA SVAR