137 nomineringar till Rådet för de mänskliga rättigheterna

Vi är mycket glada och tacksamma för det stora intresset att nominera kandidater till Institutets råd. Totalt blev 137 kandidater nominerade. Nu börjar den interna processen för att utse de 15-20 kandidater som ska ingå i rådet.

Processen för att utse medlemmarna i rådet kommer pågå under våren vara klar den 13 juni 2023. Rådet har sedan sitt första sammanträde den 14 september 2023.

I institutet uppdrag ingår att tillsätta ett rådgivande organ, Rådet för de mänskliga rättigheterna. Rådet ska tillföra institutet kunskaper och erfarenheter från civilsamhällets och andra aktörers arbete med mänskliga rättigheter. Rådet ska även lämna förslag till regeringen på ledamöter till institutets styrelse. I rådet skadet minst femton och högst tjugo ledamöter som utses med mandatperioder om två eller tre år. Ledamöterna kan vara både företrädare för organisationer och enskilda.

Mer om rådets funktioner och kvalifikationskrav för uppdraget (pdf)

Bakgrund

Institutet för mänskliga rättigheter är en oberoende myndighet som inrättades den 1 januari 2022. Verksamheten ska aktivt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i grundlagarna och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.