Aktuellt

Rapporter

Varje år lämnar Institutet för mänskliga rättigheter rapporter till regeringen och internationella granskningsorgan där vi undersöker och redogör hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige. Här kan du läsa och ladda ner våra rapporter.

Remisser

Institutets svar på remisser till regeringen

Press

Pressmeddelanden

Nyheter

Våra nyheter hittar du här