Brev från ENNHRI till den ukrainska NHRI:n

Med anledning av utvecklingen i Ukraina har ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions) uttryckt sitt stöd till Ukrainas parlamentariska ombudsman för mänskliga rättigheter (the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights).

Läs brevet här (pdf)

Institutet för mänskliga rättigheter vill på samma sätt uttrycka solidaritet med systerorganisationen i Kiev, i denna kritiska och farliga tid. Våra tankar går till medarbetarna och deras familjer och till det ukrainska folket. ENHRI försöker löpande vara i kontakt med Ukrainas parlamentariska ombudsman, Lyudmyla Denisova, vilket är svårt på grund av den rådande situationen.