Yttrande i Auroramålet tillåts av Högsta domstolen 

Institutet för mänskliga rättigheter skickade i maj in ett amicus curiae-yttrande (amicusyttrande) till Högsta domstolen för att belysa sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna i Auroramålet. 

Rättvis klimatomställning och FN-granskning i fokus på Mänskliga rättighetsdagarna

Mänskliga rättighetsdagarna äger rum den 14–15 november på Sara Kulturhus i Skellefteå och har temat Rättigheter i omställningens tid. Institutet för mänskliga rättigheter deltar med diskussioner och panelsamtal om rättvis klimatomställning och urfolks rättigheter, samt hur FN-granskningen kan stärka mänskliga rättigheter i Sverige.

Sverige granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Under våren 2025 ska Sverige granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det handlar om en form av återkommande granskning av de mänskliga rättigheterna där FN:s medlemsländer utvärderar varandra enligt en femårscykel

Högsta domstolen: Diskriminering när särskilt stöd inte sattes in i tid 

Idag har Högsta domstolen (HD) avgjort ett mål om diskriminering som kallas ”Grundskoleelevens stödbehov”. I domen konstateras att kommunen som huvudman för grundskolan har diskriminerat en elev med funktionsnedsättning genom att inte uppfylla skollagens regler om särskilt stöd.  

Institutets remissvar på renmarkskommitténs delbetänkande 

Institutet för mänskliga rättigheter har svarat på enmarkskommitténs delbetänkande – Jakt och fiske i renbetesland. Här svarar vi på några vanliga frågor om vårt remissvar.

Institutet har lämnat yttrande till Högsta domstolen för att stödja Auroras rätt till talan

Institutet har lämnat yttrande till Högsta domstolen för att stödja Auroras rätt … ”Institutet har lämnat yttrande till Högsta domstolen för att stödja Auroras rätt till talan”

Internationella dagen mot homo- och transfobi

Idag den 17 maj är det den Internationella dagen mot homo- och transfobi, en dag som uppmärksammas sedan 2005. Det är på dagen 34 år sedan Världshälsoorganisationen (WHO) slutade klassificera homosexualitet som en sjukdom den 17 maj 1990.

Idag uppmärksammar vi teckenspråkets dag

Idag uppmärksammar vi svenska teckenspråkets dag Publicerad den 14 maj, 2024 Svenskt … ”Idag uppmärksammar vi teckenspråkets dag”

Institutet kommenterar Sveriges första sannings- och försoningskommission

Institutet för mänskliga rättigheter har yttrat sig över betänkandet Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset. Institutet välkomnar och stödjer samtliga förslag i sin helhet från sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Stater har ett ansvar att skydda sina invånare mot klimatförändringar 

I ett historiskt avgörande har Europadomstolen i dag kommit fram till att stater har ett ansvar att skydda mänskliga rättigheter mot klimatförändringar. Schweiz har dömts för att inte ha vidtagit tillräckliga klimatåtgärder i målet KlimaSeniorinnen med flera mot Schweiz.