Riksdagsseminarium om hat, hot och polariserande retorik i Sverige

Seminariet fokuserade särskilt på utvecklingen med hat, hot och polariserande retorik i Sverige samt konsekvenserna det kan få. Deltog gjorde bland andra Volker Türk, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Jens Mattsson, Generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), och Ida Karkiainen, ordförande för riksdagens konstitutionsutskott.

Kom och träffa Institutet på Human Rights Festival i Lund

Institutet för mänskliga rättigheter deltar i årets Human Rights Festival i Lund den 9 december. Festivalen är en gratisfestival i Stadshallen med fler än 25 programpunkter som alla handlar om mänskliga rättigheter på något sätt. Kom och lyssna på vårt seminarium om vår nya rapport eller prata mänskliga rättigheter med oss i vår monter.

Ny rapport: Många i Institutets undersökning upplever att det finns mänskliga rättigheter som är hotade i Sverige idag

Ny rapport: Många i Institutets undersökning upplever att det finns mänskliga rättigheter … ”Ny rapport: Många i Institutets undersökning upplever att det finns mänskliga rättigheter som är hotade i Sverige idag”

Institutet för mänskliga rättigheter medverkar på MR-dagarna i Helsingborg

Den 23–25 november medverkar Institutet för mänskliga rättigheter på Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg. Institutet arrangerar två seminarier, släpper ny rapport, och bjuder in till samtal om aktuella rättighetsfrågor i monter 60 på utställartorget.

Hot och hat mot religiösa föreningar

Institutet för mänskliga rättigheter har under 2023 inlett ett arbete med att genomföra två undersökningar med fokus på religiösa föreningars och organisationers utsatthet för hat och hot och hur detta påverkar religionsfriheten i Sverige. Institutet ska särskilt titta på judiska och islamiska föreningars utsatthet.

Sveriges första Sanning- och försoningskommission överlämnar sitt slutbetänkande

I dag överlämnar sannings- och försoningskommissionen för kväner, lantalaiset och tornedalingar sitt slutbetänkande till statsrådet Parisa Liljestrand, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, och till ungdomsorganisationen Met Nuoret.

Flera utmaningar för religions- och trosfrihet i Sverige

Den 11-20 oktober besökte FN:s specialrapportör för religions- och trosfrihet, Nazila Ghanea, Sverige. Bakgrunden till besöket var en resolution som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter under sommaren 2023

Institutet avstyrker förslaget att ordningsvakter ska omfattas av anmälningsskyldighet

En ny utredning föreslår att ordningsvakter ska ges samma skyldighet att göra orosanmälan för barn till socialtjänsten som till exempel personal i skolan och vården

Högnivå-webbinarium om Institutet för mänskliga rättigheter och Parisprinciperna

Idag har vi genomfört webbinariet ”Institutet för mänskliga rättigheter och Parisprinciperna”.

Institutet avstyrker förslaget om vistelseförbud

Förslaget på en ny reglering som ger möjlighet att begränsa enskilda personers rätt att vistas på vissa platser i samhället utan att personen är varken dömd, anklagad eller misstänkt för ett brott inskränker rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv på ett oproportionerligt och rättsosäkert sätt.