Institutet talar vid informellt möte med FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Idag, tisdag den 20 februari träffar institutet FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för ett informellt förmöte. Under förmötet kommer institutet presentera sina iakttagelser utifrån de alternativrapporter som lämnats till kommittén och framhålla frågor av särskild betydelse för kommitténs dialog med Sverige under onsdag och torsdag.

Europarådets expertkommitté: Öka ansträngningarna mot rasism

Europarådets expertkommitté: Öka ansträngningarna mot rasism Säkerställ, i nära samråd med samerna, … ”Europarådets expertkommitté: Öka ansträngningarna mot rasism”

Institutet på plats i Genève när FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter granskar Sverige

Den 21–22 februari är Institutet för mänskliga rättigheter i Genève för att bevaka och delta vid dialogen mellan FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och den svenska regeringen. Institutet kommer bland annat att hålla ett anförande inför kommittén om hur Sverige lever upp till rättigheterna i Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Sverige får inte bli en bromskloss när det gäller företagens ansvar för mänskliga rättigheter

På fredag ska EU:s medlemsländer rösta om ett regelverk som ska säkerställa att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter i hela värdekedjan. Det europeiska nätverket för nationella institutioner för mänskliga rättigheter uppmanar alla länder att rösta för förslaget, men den svenska regeringens hållning är oklar in i det sista.

Civilsamhället – viktig kunskapskälla när Institutet rapporterar till FN

Katarina Leffler, Emma Melander Borg och Ola Linder har arbetat med Institutets rapport till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rapporten skickades in till FN nu i veckan och kommer vara ett viktigt underlag när kommittén ska granska hur Sverige följer kraven i konventionen. Här berättar de om arbetet med rapporten där dialogen med civilsamhället varit central.

Institutet rapporterar till FN om allvarliga rättighetskränkningar och fortsatt stor ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Trots att det har gått 15 år sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige, är levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning fortfarande generellt sämre än för den övriga befolkningen.

Institutet uppmärksammar Förintelsens minnesdag den 27 januari

Den 27 januari högtidlighåller människor världen över den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen. Det är också en dag då vi står upp för alla människors lika värde.

Därför säger Institutet nej till förslaget om säkerhetszoner

Lagförslaget om ett system med så kallade säkerhetszoner ger polisen rätt att kroppsvisitera personer utan misstanke. Det är en oproportionerlig inskränkning i rätten till privat- och familjeliv och riskerar också att leda till diskriminering. Utredaren Andreas Ljungholm förklarar varför Institutet menar att lagförslaget inte är förenligt med våra grundlagar och folkrättsliga åtaganden.

Institutet för mänskliga rättigheter avstyrker regeringens förslag om säkerhetszoner

Regeringens förslag att inrätta säkerhetszoner för att ge polisen ökade möjligheter till kroppsvisitation, skulle innebära en oproportionerlig inskränkning i rätten till privat- och familjeliv för breda grupper och riskerar också att leda till diskriminering. Institutet säger därför nej till förslaget och hänvisar också till att svarstiden för att inkomma med ett yttrande har varit orimligt kort.

Institutet rapporterar till FN: Brister i ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Sverige

Institutet rapporterar till FN: Brister i ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i … ”Institutet rapporterar till FN: Brister i ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Sverige”