Kulturministern invigde institutet för mänskliga rättigheter

Den 31 maj invigdes Institutet för mänskliga rättigheter.

Dialogen fortsätter

Den 19 maj genomförde Institutet för mänskliga rättigheter en dialog i Stockholm med organisationer från det civila samhället som företräder barns och ungas rättigheter…

Institutet fortsätter dialogen med civilsamhället

Den 7 april 2022 genomför Institutet för mänskliga rättigheter sin andra dialog med civilsamhället. Det är av stor betydelse för oss i uppbyggnaden av vår verksamhet att tillsammans…

Call for tender

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) has just launched the present call for tender to identify contractors for the provision of research and analysis…

Brev från ENNHRI till den ukrainska NHRI:n

Med anledning av utvecklingen i Ukraina har ENNHRI uttryckt sitt stöd till Ukrainas parlamentariska ombudsman för mänskliga rättigheter

Institutet inleder dialog med civilsamhället

Den 4 mars 2022 inleder Institutet för mänskliga rättigheter dialog med civilsamhället. Den första dialogen genomförs i Stockholm med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Institutet söker en jurist med inriktning folkrätt och mänskliga rättigheter

Nu söker vi en eller flera jurister till Institutet för mänskliga rättigheter. I juristernas uppdrag ligger ett särskilt ansvar för att bevaka utveckling och tillämpning av lagstiftning och andra åtgärder med utgångspunkt från mänskliga rättigheter i Sverige.

Presskonferens 20 januari inställd

Presskonferensen den 20 januari med styrelsen vid Institutet för mänskliga rättigheter är inställd. Inbjudan till en presskonferens där institutet presenteras närmare kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle.