Det gängrelaterade våldet och mänskliga rättigheter

Det gängrelaterade våldet är ett människorättsproblem. Och lösningarna måste hittas inom ramen för de mänskliga rättigheterna.

Allvarliga kränkningarna av rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste upphöra

Sedan år 2009 är Sverige bundet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Trots detta utsätts personer med funktionsnedsättning för allvarliga kränkningar av sina rättigheter i sin hemmiljö. Detta framgår av en granskning som IVO nyligen har genomfört.

Institutet arrangerar forskningskonferens om urfolksrätt och samers rättigheter

Urfolksrättens ställning och säkerställandet av samers rättigheter i klimatomställningen står i fokus när Institutet för mänskliga rättigheter arrangerar en forskningskonferens på temat urfolksrätt i Luleå den 25–26 september.

Clear statements in the budget proposal on the Swedish Institute for Human Rights

Today, the Swedish Institute for Human Rights takes note of the government’s budget bill for 2024. It clearly states that the Institute for Human Rights “… has a central role in fulfilling the goal of ensuring full respect for Sweden’s international commitments on human rights.”

Klara besked i budgetpropositionen om Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter har idag tagit del av regeringens budgetproposition för 2024. I budgeten uttalar regeringen tydligt att Institutet för mänskliga rättigheter ”har en central roll för att uppfylla målet om att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter”.

Stort engagemang när Rådet för de mänskliga rättigheterna samlades för första gången

Den 14 september samlades ledamöterna i Rådet för de mänskliga rättigheterna för första gången. Mötet ägde rum i Lund och på dagordningen stod bland annat diskussioner om mänskliga rättigheter i Sverige och MR-institutets roll.

Hallå där Zandra Kanakaris ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Zandra Kanakaris är grundare och generalsekreterare för stiftelsen 1000 Möjligheter som arbetar för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas parrelationer.

Hallå där Domino Kai ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Domino Kai är en framstående finsk-romsk aktivist och sakkunnig inom mänskliga rättigheter. Domino har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat utifrån ett rättighetsperspektiv på exempelvis Regeringskansliet, Europaparlamentet och Diskrimineringsombudsmannen. Domino har nominerats av en privatperson.

Hallå där Maria Johansson ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Hallå där Maria Johansson ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna! … ”Hallå där Maria Johansson ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!”

Hallå där Kaisa Syrjänen Schaal ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Hallå där Kaisa Syrjänen Schaal ledamot – i Rådet för de mänskliga … ”Hallå där Kaisa Syrjänen Schaal ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!”