Institutet för mänskliga rättigheter ansöker om internationellt erkännande

Institutet för mänskliga rättigheter ansöker om internationellt erkännande Institutet för mänskliga rättigheter … ”Institutet för mänskliga rättigheter ansöker om internationellt erkännande”

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutet för mänskliga rättigheter tar nu emot förslag på kunniga och engagerade personer som kan ingå i institutets rådgivande organ. Välkommen att nominera din kandidat senast den 28 april 2023.

Institutet bjuder in funktionsrättsrörelsen till möte

Under 2023 ska Institutet för mänskliga rättigheter ta fram en alternativapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD-kommittén.

Öppet möte om institutets rådgivande organ i januari

Institutet för mänskliga rättigheter bjuder in till öppet möte den 23 januari. Mötet sker digitalt och handlar om hur institutets kommande råd ska arbeta.

Klart med direktör för Institutet för mänskliga rättigheter

Rekryteringen av ordinarie direktör för Institutet för mänskliga rättigheter är nu klar

Kulturministern invigde institutet för mänskliga rättigheter

Den 31 maj invigdes Institutet för mänskliga rättigheter.

Dialogen fortsätter

Den 19 maj genomförde Institutet för mänskliga rättigheter en dialog i Stockholm med organisationer från det civila samhället som företräder barns och ungas rättigheter…

Institutet fortsätter dialogen med civilsamhället

Den 7 april 2022 genomför Institutet för mänskliga rättigheter sin andra dialog med civilsamhället. Det är av stor betydelse för oss i uppbyggnaden av vår verksamhet att tillsammans…

Call for tender

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) has just launched the present call for tender to identify contractors for the provision of research and analysis…

Brev från ENNHRI till den ukrainska NHRI:n

Med anledning av utvecklingen i Ukraina har ENNHRI uttryckt sitt stöd till Ukrainas parlamentariska ombudsman för mänskliga rättigheter