En regering måste stå upp för sin människorättsinstitution 

I dag startar EU:s Högnivåkonferens i Lund, om det institutionella skyddet av grundläggande rättigheter i kristider. Konferensen samlar ledande politiker och människorättsexperter inom EU. Regeringen är som nuvarande ordförande i EU, en av värdarna.

Debatt: Mänskliga rättigheter ger verktyg för att kunna hantera kriser

Sverige är långt ifrån immunt mot de krafter som utmanar respekten för de mänskliga rättigheterna, skriver Fredrik Malmberg, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter.

Europa välkomnar Institutets ackrediteringsansökan

Europa välkomnar Institutets ackrediteringsansökan Institutet för mänskliga rättigheter är en ny, oberoende … ”Europa välkomnar Institutets ackrediteringsansökan”

Institutet för mänskliga rättigheter ansöker om internationellt erkännande

Institutet för mänskliga rättigheter ansöker om internationellt erkännande Institutet för mänskliga rättigheter … ”Institutet för mänskliga rättigheter ansöker om internationellt erkännande”

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutet för mänskliga rättigheter tar nu emot förslag på kunniga och engagerade personer som kan ingå i institutets rådgivande organ. Välkommen att nominera din kandidat senast den 28 april 2023.

Institutet bjuder in funktionsrättsrörelsen till möte

Under 2023 ska Institutet för mänskliga rättigheter ta fram en alternativapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD-kommittén.

Öppet möte om institutets rådgivande organ i januari

Institutet för mänskliga rättigheter bjuder in till öppet möte den 23 januari. Mötet sker digitalt och handlar om hur institutets kommande råd ska arbeta.

Klart med direktör för Institutet för mänskliga rättigheter

Rekryteringen av ordinarie direktör för Institutet för mänskliga rättigheter är nu klar

Kulturministern invigde institutet för mänskliga rättigheter

Den 31 maj invigdes Institutet för mänskliga rättigheter.

Dialogen fortsätter

Den 19 maj genomförde Institutet för mänskliga rättigheter en dialog i Stockholm med organisationer från det civila samhället som företräder barns och ungas rättigheter…