Hallå där Domino Kai ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Domino Kai är en framstående finsk-romsk aktivist och sakkunnig inom mänskliga rättigheter. Domino har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat utifrån ett rättighetsperspektiv på exempelvis Regeringskansliet, Europaparlamentet och Diskrimineringsombudsmannen. Domino har nominerats av en privatperson.

Hallå där Ignacio Vita ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Hallå där Ignacio Vita ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna! … ”Hallå där Ignacio Vita ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!”

Hallå där Jenny Nilsson – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Hallå där Jenny Nilsson – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna! … ”Hallå där Jenny Nilsson – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!”

Hallå där Kristina Patring ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Hallå där Kristina Patring ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna! Kristina … ”Hallå där Kristina Patring ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!”

Hallå där Ola Junkka – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Hallå där Ola Junkka – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna! … ”Hallå där Ola Junkka – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!”

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57)

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57), Fö2023/00074 Yttrande till: … ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57)”

En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:63)

En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:63) Ju2022/03315 Yttrande till: Socialdepartementet … ”En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:63)”