Förstärkt skydd för den personliga integriteten: Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök

SOU 2023:37
Datum: 2023-11-20
Yttrande till: Justitiedepartementet (Ju2023/01620)

Hallå där Domino Kai ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Domino Kai är en framstående finsk-romsk aktivist och sakkunnig inom mänskliga rättigheter. Domino har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat utifrån ett rättighetsperspektiv på exempelvis Regeringskansliet, Europaparlamentet och Diskrimineringsombudsmannen. Domino har nominerats av en privatperson.

Hallå där Ignacio Vita ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Hallå där Ignacio Vita ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna! … ”Hallå där Ignacio Vita ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!”

Hallå där Jenny Nilsson – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Hallå där Jenny Nilsson – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna! … ”Hallå där Jenny Nilsson – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!”

Hallå där Kristina Patring ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Hallå där Kristina Patring ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna! Kristina … ”Hallå där Kristina Patring ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!”

Hallå där Ola Junkka – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Hallå där Ola Junkka – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna! … ”Hallå där Ola Junkka – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!”