Sverige får inte bli en bromskloss när det gäller företagens ansvar för mänskliga rättigheter

På fredag ska EU:s medlemsländer rösta om ett regelverk som ska säkerställa att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter i hela värdekedjan. Det europeiska nätverket för nat

Institutet rapporterar till FN om allvarliga rättighetskränkningar och stor ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Trots att det har gått 15 år sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige, är levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsätt

Institutet för mänskliga rättigheter avstyrker regeringens förslag om säkerhetszoner

Regeringens förslag att inrätta säkerhetszoner för att ge polisen ökade möjligheter till kroppsvisitation, skulle innebära en oproportionerlig inskränkning i rätten till privat- oc

Institutet rapporterar till FN om brister i ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Sverige

Sverige måste öka sina ansträngningar för att uppfylla sina åtaganden enligt Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). Detta konstaterar

Institutet för mänskliga rättigheter avstyrker regeringens förslag om ungdomsfängelser

Institutet för mänskliga rättigheter avstyrker regeringens förslag om en ny fängelselag för unga som skulle innebära att barn, mellan 15 och 17 år, som begår allvarliga brott ska a

Ny kampanj belyser att mänskliga rättigheter utmanas i Sverige

Mänskliga rättigheter. Farliga att ta för givna. Viktiga att försvara. Det är huvudbudskapet när Institutet för mänskliga rättigheter idag lanserar sin första kampanj. Kampanjen u

Riksdagsseminarium om hat, hot och polariserande retorik i Sverige

Institutet för mänskliga rättigheter, i samarbete med Konstitutionsutskottets presidium, arrangerade den 30 november ett riksdagsseminarium med anledning av att den allmänna förklaring

Pressinbjudan riksdagsseminarium: Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år

Institutet för mänskliga rättigheter, i samarbete med Konstitutionsutskottets presidium, bjuder in till ett riksdagsseminarium med anledning av att det är 75 år sedan FN:s generalförs

Ny rapport: Många i Institutets undersökning upplever att det finns mänskliga rättigheter som är hotade i Sverige idag

Idag publicerar Institutet för mänskliga rättigheter sin nya rapport ”Kännedom om och upplevelser av mänskliga rättigheter i Sverige 2022–2023”. Rapporten visar att en majoritet

Institutet för mänskliga rättigheter medverkar på MR-dagarna i Helsingborg

Den 23–25 november medverkar Institutet för mänskliga rättigheter på Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg. Institutet arrangerar två seminarier, släpper ny rapport, och bjude