Riksdagsseminarium om hat, hot och polariserande retorik i Sverige

Institutet för mänskliga rättigheter, i samarbete med Konstitutionsutskottets presidium, arrangerade den 30 november ett riksdagsseminarium med anledning av att den allmänna förklaring

Pressinbjudan riksdagsseminarium: Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år

Institutet för mänskliga rättigheter, i samarbete med Konstitutionsutskottets presidium, bjuder in till ett riksdagsseminarium med anledning av att det är 75 år sedan FN:s generalförs

Ny rapport: Många i Institutets undersökning upplever att det finns mänskliga rättigheter som är hotade i Sverige idag

Idag publicerar Institutet för mänskliga rättigheter sin nya rapport ”Kännedom om och upplevelser av mänskliga rättigheter i Sverige 2022–2023”. Rapporten visar att en majoritet

Institutet för mänskliga rättigheter medverkar på MR-dagarna i Helsingborg

Den 23–25 november medverkar Institutet för mänskliga rättigheter på Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg. Institutet arrangerar två seminarier, släpper ny rapport, och bjude

Institutet avstyrker förslaget att ordningsvakter ska omfattas av anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen

En ny utredning föreslår att ordningsvakter ska ges samma skyldighet att göra orosanmälan för barn till socialtjänsten som till exempel personal i skolan och vården. Ordningsvakter s

Institutet för mänskliga rättigheter avstyrker förslaget om vistelseförbud

Förslaget på en ny reglering som ger möjlighet att begränsa enskilda personers rätt att vistas på vissa platser i samhället utan att personen varken är dömd, anklagad eller misstä

Klara besked i budgetpropositionen om Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter har idag tagit del av regeringens budgetproposition för 2024. I budgeten uttalar regeringen tydligt att Institutet för mänskliga rättigheter ”h

Tjugo ledande experter tar plats i Rådet för de mänskliga rättigheterna

Några av Sveriges mest kunniga och engagerade personer inom mänskliga rättigheter har utsetts till ledamöter i det nybildade Rådet för de mänskliga rättigheterna. Rådets uppgift ä

En regering måste stå upp för sin människorättsinstitution

Idag startar EU:s högnivåkonferens i Lund,

Institutet för mänskliga rättigheter ansöker om internationellt erkännande

Institutet för mänskliga rättigheter är en oberoende myndighet som bevakar respekten för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet bildades fö