Klara besked i budgetpropositionen om Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter har idag tagit del av regeringens budgetproposition för 2024. I budgeten uttalar regeringen tydligt att Institutet för mänskliga rättigheter ”h

Tjugo ledande experter tar plats i Rådet för de mänskliga rättigheterna

Några av Sveriges mest kunniga och engagerade personer inom mänskliga rättigheter har utsetts till ledamöter i det nybildade Rådet för de mänskliga rättigheterna. Rådets uppgift ä

En regering måste stå upp för sin människorättsinstitution

Idag startar EU:s högnivåkonferens i Lund,

Institutet för mänskliga rättigheter ansöker om internationellt erkännande

Institutet för mänskliga rättigheter är en oberoende myndighet som bevakar respekten för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet bildades fö

Institutet för mänskliga rättigheter överlämnar första årsrapporten till regeringen

Idag överlämnar Institutet för mänskliga rättigheter – Sveriges oberoende nationella institution för mänskliga rättigheter – sin för

Svensk närvaro för första gången när nationella institutioner för mänskliga rättigheter från hela världen samlas i Genève

– Ett av institutets prioriterade mål är att genom internationellt samarbete främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna och därför är v&

Chans att påverka arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige

Nu finns chans att vara med och påverka arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige. Institutet för mänskliga rättigheter söker efter personer som v

FN-granskning av barns rättigheter i Sverige: ”Lyfte flera viktiga frågor”

FN:s barnrättskommitté granskar regelbundet hur länder som har antagit FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) lever upp till den.

Institutet för mänskliga rättigheter bjuder in till öppet möte

Institutet för mänskliga rättigheter bjuder in till öppet möte den 23 januari. Mötet sker digitalt och handlar om hur institutets kommande råd ska arbeta

Nuläget i fokus på MR-dagarna: Står de mänskliga rättigheterna på spel i Sverige?

Hur ser människor i Sverige på läget för mänskliga rättigheter? Vilka rättigheter utmanas i samhället i dag? Står rättigheter på sp