Dialogerna fortsätter

Den 19 maj genomförde Institutet för mänskliga rättigheter en dialog i Stockholm med organisationer från det civila samhället som företräder barns och ungas rättigheter, även de centrala elevorganisationerna och Rädda Barnens ungdomsförbund samt Barnombudsmannen deltog. Vårens sista dialoger kommer att äga rum i Jokkmokk och Kiruna den 13–14 juni med samiska organisationer. Till hösten fortsätter institutet med samtal med fler organisationer för att lyssna in förslag på hur dialogen med civilsamhället och andra aktörer bör utformas framgent, samt diskutera angelägna rättighetsområden att lyfta i institutets fortsatta arbete.