Hur ser människor i Sverige på läget för mänskliga rättigheter? Vilka rättigheter utmanas i samhället i dag? Står rättigheter på spel?

Det är några av de frågor som Institutet för mänskliga rättigheter vill lyfta under MR-dagarna i Örebro den 17 till 18 november.

– Vi tar under hösten fram en bild av situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Sverige. En viktig del i det arbetet är att samla in och lyssna på många olika erfarenheter, säger Anna Jacobson, utredare på Institutet för mänskliga rättigheter.

I januari fick Sverige ett oberoende institut för alla frågor som ryms inom området mänskliga rättigheter. Institutet har under året genomfört flera dialoger med organisationer från civilsamhället, svarat på remisser till regeringen samt lämnat in en rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter.

Det är första gången som institutet deltar på den årliga konferensen, Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna).

– Det ska bli väldigt spännande att få berätta mer om vårt arbete men ännu viktigare är det att få möta människor som på olika sätt engagerar sig för mänskliga rättigheter och lyssna in deras tankar och erfarenheter. Årets tema om ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet” är också särskilt intressant med tanke på det säkerhetspolitiska och ekonomiska läge som råder i Sverige och i världen, säger Anna Jacobson.

Nulägesanalysen väntas vara klar under våren. Den består av flera olika undersökningar, exempelvis med fokusgrupper, intervjuer, dialoger och en enkätundersökning. Institutet vill få en bild av vilken kunskap som allmänheten har om mänskliga rättigheter och hur de upplever att dessa fungerar i Sverige. Analysen kommer bland annat att användas som underlag för den årsrapport som institutet presenterar i slutet av mars. 

– För att kunna utkräva sina rättigheter måste man också känna till dem, exempelvis vilka konventioner Sverige skrivit under och vad det innebär. Det är inte bara stora ord i olika FN-konventioner utan sådant som berör och påverkar människor i vardagen, till exempel i skolan, i vården, på arbete eller där man bor, säger utredare Selma Gusic som också arbetar med nulägesanalysen.

Institutet för mänskliga rättigheter deltar med monter under MR-dagarna (monter 50) och arrangerar två seminarier under fredagen den 18 november:

  • 09.30–10.00 Institutet för mänskliga rättigheter – vad är det och vad ska det göra? Lilla scenen, teckenspråkstolkas. Läs mer på MR-dagarna.se
  • 13.00–14.00 Tyck till om mänskliga rättigheter i Sverige, Kongresshallen, teckenspråkstolkas. Läs mer på MR-dagarna.se

Läs mer om Institutet för mänskliga rättigheter på www.mrinstitutet.se

Läs mer om Mänskliga rättighetsdagarna på www.mrdagarna.se

Läs pressmeddelandet på presstjänsten viaTT

Läs alla pressmeddelanden