Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

SOU 2023:52
Datum: 2023-12-21
Yttrande till: Socialdepartementet (S2023/02576)
Diarienummer: 1.1.2-444/2023