Hallå där Balqis Lamis Khattab – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Balqis Lamis Khattab är entreprenör och född och uppvuxen i Malmö. Sedan 2014 har Balqis drivit Möllans Basement som är en nattöppen mötesplats och nätverk för ungdomar och unga vuxna i Malmö med målsättning att få unga i sysselsättning och arbete. Möllans Basement bedriver även rättighetsbaserad utbildning och projekt för att lyfta fram ungas röster kring diskriminering. Balqis har nominerats av en privatperson.

Vad vill du framför allt bidra med i rådets arbete?

Jag vill bidra med min breda erfarenhet och kunskap genom ungdomsarbetet i Sverige. Jag har under flera år jobbat med att öka barn och ungas inflytande inom demokrati och vill göra deras röster hörda inom rådet. Trygghet är en hjärtefråga för mig som jag jobbar dagligen med, genom att jobba med de mänskliga rättigheterna och öka kunskapen inom det, skapar vi ett tryggare Sverige för flera generationer framåt.

Balqis Khattab, fotograf Baha Mohammadi
Balqis Lamis Khattab, fotograf Baha Mohammadi

Vad ser du främst fram emot med arbetet i rådet?

Dela kunskap och få kunskap tillbaka. Ser framemot att vara med i ett team som har samma mål framåt.

Vad ser du som de största utmaningarna för mänskliga rättigheter idag i Sverige?

Det finns ett antal utmaningar inom de mänskliga rättigheterna som Sverige står inför och alla är lika viktiga att jobba med, men de frågorna som mitt hjärta slår extra mycket för är hatbrott, diskriminering och väpnade konflikter och våld.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutets råd – Rådet för mänskliga rättigheterna inrättades i juni. Rådets ledamöter representerar många olika delar av civilsamhället och kommer vara en ovärderlig kunskapskälla för Institutets arbete. Vi är mycket stolta över vårt nyinrättade råd och kommer presentera ledamöterna här på vår webb och på Linkedin.

Vill du veta mer om rådet?