Hallå där Edward Summanen – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Edward Summanen är anställd på Transammans förbundskansli i Stockholm och arbetar primärt med psykisk hälsa och suicidprevention för transpersoner. Edward Summanen är utbildad socionom och har länge arbetat med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor i Sverige och internationellt. Edward har nominerats av Transammans.

Vad vill du framför allt bidra med i rådets arbete?

Min mångåriga erfarenhet av att arbeta med #hbtqi-frågor ur ett #intersektionellt och #normkritiskt perspektiv. Detta är något jag jobbat heltid med i 15 år, och innan dess hade jag ett omfattande ideellt engagemang. I synnerhet har jag fokuserat på hälsa och rättigheter för transpersoner och bisexuella cispersoner.

Edward Summanen ser mot kameran, bakgrundern är utsuddad, fotografi av Anna Drvnk
Edward Summanen, fotograf Anna Drvnk

Vad ser du främst fram emot med arbetet i rådet?

Goda samtal, där vi tar in olika perspektiv, lär av varandra och tillsammans gör världen lite mer jämlik.

Vad ser du som de största utmaningarna för mänskliga rättigheter idag i Sverige?

Många som tillhör en minoritet saknar kunskap om sina rättigheter, och många yrkesverksamma känner sig osäkra på hur man ska omsätta ord i praktik. Som i skolan: formuleringarna i skolans värdegrund och uppdrag är fantastiska men många lärare saknar tid eller verktyg för att realisera det som står där. Jag ser också att sociala medier och mediebruset delvis är utmanande. Det kan vara svårt att nå ut med saklig information och nyanser, och många brister i källkritik. Det gör att desinformation eller hot och hat sprids lättare, och att minoriteters mänskliga rättigheter ifrågasätts. Det är mycket oroväckande att tidigare givna rättigheter är uppe för diskussion i flera länder, exempelvis aborträtten, skydd mot diskriminering eller att som hbtq-person ha rätt att vara juridisk förälder till sitt barn. Det har skett en negativ utveckling i länder som USA och Italien. Sverige påverkas av vad som sker i andra länder och retoriken har stegvis förändrats i det offentliga samtalet även i Sverige.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutets råd – Rådet för mänskliga rättigheterna inrättades i juni. Rådets ledamöter representerar många olika delar av civilsamhället och kommer vara en ovärderlig kunskapskälla för Institutets arbete. Vi är mycket stolta över vårt nyinrättade råd och kommer presentera ledamöterna här på vår webb och på Linkedin.

Vill du veta mer om rådet?