Hallå där – Elias Fjellander ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Elias Fjellander är förbundsordförande för RFSL Ungdom, Sveriges enda rikstäckande barn- och ungdomsorganisation som arbetar för hbtqi-personers mänskliga rättigheter. Elias har erfarenhet av påverkansarbete, bland annat från elevrörelsen och LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer. Elias nominerades till Institutets råd av RFSL Ungdom. Här svarar Elias på tre frågor vi ställt till samtliga rådsmedlemmar.

Vad vill du framför allt bidra med i rådets arbete?

Rörelseperspektivet och förankringen till #hbtqi-rörelsen och MR-rörelsen i stort. Vi vet från forskning att marginaliserade grupper har lägre förtroende för offentliga aktörer, just därför är rörelseförankringen så viktig för Institutet. Vidare ser jag fram emot att bidra av ett helt livs erfarenhet av att engagera barn och ungdomar i demokratiska organisationer, från gräsrotsnivå till nationellt.

Elias Fjellander står utomhus med gröna träd bakom sig, fotografi av Jacob Lidman
Elias Fjellander, fotograf Jacob Lidman/RFSL Ungdom

Vad ser du främst fram emot med arbetet i rådet?

Att bygga gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar. Det är ett fantastiskt gäng som har ohyggligt bred erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter, från #antirasism till #funktionsrätt och #jämställdhet, för att nämna några exempel. Jag ser fram emot att i rådet stötta myndighetens i sitt uppdrag.

Vad ser du som de största utmaningarna för mänskliga rättigheter idag i Sverige?

Den växande vågen av anti-rörelser. Strömningar som sätter sig på tvären över #jämlikhet och skydd mot #diskriminering, frågor som länge ansetts vara självklara i Sverige. Det är en utmaning på kort och lång sikt. Även vissa gruppers låga förtroende till sina medmänniskor. Det skadar sammanhållningen i samhället.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutets råd – Rådet för mänskliga rättigheterna inrättades i juni. Rådets ledamöter representerar många olika delar av civilsamhället och kommer vara en ovärderlig kunskapskälla för Institutets arbete. Vi är mycket stolta över vårt nyinrättade råd och kommer presentera ledamöterna här på vår webb och på Linkedin.