Hallå där Ignacio Vita ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Ignacio Vita är en erfaren advokat och ledare med fokus på #migrationsrätt och mänskliga rättigheter. Ignacio har tidigare arbetat inom såväl rättsväsendet, Regeringskansliet och civilsamhället, bland annat som jurist och enhetschef vid Stockholms Stadsmission. Ignacio har nominerats av en privatperson.

Vad vill du framför allt bidra med i rådets arbete?

Jag vill särskilt bidra till att migranters rättigheter, erfarenheter, utsatthet och kraft finns med i institutets diskussioner, strategiska överväganden och att de får en tydlig plats i institutets granskning av hur Sverige lever upp till sina internationella människorättsförpliktelser. Vidare vill jag bidra med ett strategiskt förhållningssätt där vi sätter tydliga mål och tydliga prioriteringar för att rådets arbete ska få genomslag i institutets verksamhet.

Ignacio Vita, fotograf Linda Shalabi

Vad ser du främst fram emot med arbetet i rådet?

Att ta del av och lära mig av mina rådskamraters kunskap och engagemang, samt att få sätta igång med vårt arbete.

Vad ser du som de största utmaningarna för mänskliga rättigheter idag i Sverige?

På såväl global som nationell nivå ser vi en stark ökning av auktoritära och populistiska krafter som driver en politik som leder till försvagning av #rättssäkerheten, en repressiv kriminalpolitik och en påfallande inhuman #migrationspolitik. Utvecklingen splittrar vårt land, ökar motsättningar och gör oss svagare och sämre rustade att utveckla ett starkt skydd för mänskliga rättigheter.

Parallellt med detta ser vi en ökad ekonomisk ojämlikhet där människor växer upp i Sverige under mycket olika villkor och där människors möjligheter att få en trygg uppväxt med god tillgång till skola, vård och arbete är mycket ojämlikt fördelad. Även det skapar stora utmaningar för ett effektivt skydd av mänskliga rättigheter.

Slutligen: Ökad rasism, diskriminering och hatbrott i synnerhet riktad mot muslimer och afrosvenskar. Utvecklingen eldas på av en migrationspolitik som kriminaliserar och avhumaniserar människor på flykt.
Sammantaget ser jag hårdför populism, ökad ekonomisk ojämlikhet samt ökad rasism och diskriminering som de största utmaningarna vi står inför. Utmaningarna är stora och de samverkar på flera olika plan men framförallt kräver de ett institut för mänskliga rättigheter som agerar med tydlighet, självständighet och integritet.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutets råd – Rådet för mänskliga rättigheterna inrättades i juni. Rådets ledamöter representerar många olika delar av civilsamhället och kommer vara en ovärderlig kunskapskälla för Institutets arbete. Vi är mycket stolta över vårt nyinrättade råd och kommer presentera ledamöterna här på vår webb och på Linkedin.

Vill du veta mer om rådet?