Hallå där Kaisa Syrjänen Schaal ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Kaisa Syrjänen Schaal är jurist och senior policyrådgivare i Svenska kyrkan. Kaisa har bland annat arbetat med Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket och varit ledamot i Sanningskommissionen för #tornedalingar, #kväner och #lantalaiset.

Kaisa har även själv en identitet som Sverigefinne och därmed egen erfarenhet av hur det är att leva som en del av en nationell minoritet i det svenska samhället. Kaisa har nominerats av en privatperson.

Vad vill du framför allt bidra med i rådets arbete?

Jag vill bidra med erfarenhet från mitt arbete med rättighetsfrågor från Regeringskansliet, det statliga utredningsväsendet och civilsamhället och särskilt med sakkunskap kring minoritets- och urfolksfrågor.

Kaisa Syrjänen Schaal är utomhus mot en bakgrund av gröna träd, fotografi av Wesley Schaal.
Kaisa Syrjänen Schaal, fotograf Wesley Schaal

Vad ser du främst fram emot med arbetet i rådet?

Jag ser fram emot att bidra till Institutets viktiga arbete och att ta del av medarbetarnas och de övriga experternas erfarenheter och kunskap.

Vad ser du som de största utmaningarna för mänskliga rättigheter idag i Sverige?

Det finns många utmaningar i förverkligandet av mänskliga rättigheter. Inom mitt specialområde kan vi se att kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter fortfarande är låg bland ansvariga beslutsfattare och tjänstemän och att arbetet med förverkligande går långsamt i kommuner och regioner. Det beror bland annat på svaga skrivningar i regelverken och att kommunerna behöver mer stöd i arbetet. Liknande tendenser finns inom andra rättighetsområden. Enskilda individer har fortfarande svårt att utkräva sina lagstadgade rättigheter.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutets råd – Rådet för mänskliga rättigheterna inrättades i juni. Rådets ledamöter representerar många olika delar av civilsamhället och kommer vara en ovärderlig kunskapskälla för Institutets arbete. Vi är mycket stolta över vårt nyinrättade råd och kommer presentera ledamöterna här på vår webb och på Linkedin.

Vill du veta mer om rådet?