Hallå där Karin Henrikz ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Karin Henrikz är jurist och biträdande verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering. Karin har länge utbildat om diskriminering inom offentlig, privat och ideell sektor. Vidare har Karin rådgett och agerat ombud för hundratals personers rättigheter i diskrimineringsärenden. Karin har nominerats av samtliga antidiskrimineringsbyråer i Sverige.

Vad vill du framför allt bidra med i rådets arbete?

Jag vill bidra med mina långa erfarenhet av att möta människor som har drabbats av #diskriminering. Tillsammans med mina kollegor på olika #antidiskrimineringsbyråer runtom i Sverige ser jag också de svårigheter människor möter när det gäller att försvara sina rättigheter om de har blivit kränkta.

Karin Henrikz, bakgrunden är en utsuddad byggnad med torn, fotografi av Mattias Pettersson.
Karn Henrikz, fotograf Mattias Pettersson

Vad ser du främst fram emot med arbetet i rådet?

Att tillsammans med oerhört kompetenta personer få möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter för att försvara och stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Vad ser du som de största utmaningarna för mänskliga rättigheter idag i Sverige?

Hotet mot demokratin och rättsstaten. Demokratin och rättsstaten är internationellt sett på tillbakagång, något som Sverige på intet sätt är immunt mot. Vi ser idag en hårdnande populistisk retorik, försök att påverka civilsamhällets självständighet och frihet, uttalanden och agerande som riskerar att påverka domstolarnas oberoende, begränsning av yttrandefriheten genom tilltagande hot mot journalister, politiker och personer i det offentliga rummet. Vi har vidare en grundlag och lagstiftning som ger ett parti eller partier med egen majoritet i riksdagen möjlighet att på kort tid ta kontroll över domstolar, medier och oppositionens möjlighet att påverka. Det är helt enkelt förhållandevis lätt att nedmontera demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna i Sverige idag.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutets råd – Rådet för mänskliga rättigheterna inrättades i juni. Rådets ledamöter representerar många olika delar av civilsamhället och kommer vara en ovärderlig kunskapskälla för Institutets arbete. Vi är mycket stolta över vårt nyinrättade råd och kommer presentera ledamöterna här på vår webb och på Linkedin.

Vill du veta mer om rådet?