Hallå där Ola Junkka – ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Ola Junkka är chef för Kompetenscentrum för flerspråkighet och ankomstenheten vid Utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå kommun. Ola har djupgående erfarenhet av att arbeta med #språkrättigheter för de nationella minoriteterna och mottaganden av asylsökande barn och deras familjer. Ola har sina rötter i Tornedalen och tillhör de nationella minoriteterna tornedalingar och samer. Ola har nominerats av en privatperson.

Vad vill du framförallt bidra med i rådets arbete?

Jag vill bidra med mina erfarenheter att tillhöra två nationella minoriteter, modersmålet är meänkieli i en Gällivare-varietet och på pappas sida fanns den samiska släkten. Minoriteters rättigheter behöver fortsätta att stärkas. Arbetet med ungdomssamråd med barn och unga som hör till våra nationella minoriteter har gett mig en insikt om att unga i denna grupp lätt hamnar utanför diskussioner som rör ungas framtid.

Ola Junkka tittar in i kameran, fotografi taget utomhus av Kristina Junnka.
Ola Junkka, fotograf Kristina Junnka

Vad ser du främst fram emot med arbetet i rådet?

Att vara en del av ett rådgivande organ med en bred erfarenhet av de människor som utgör Sverige idag.

Vad ser du som de största utmaningarna för mänskliga rättigheter idag i Sverige?

Utmaningarna finns i den ökande polariseringen i samhället, den enskildes rättigheter drunknar i generaliseringarna som dominerar det offentliga samtalet.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutets råd – Rådet för mänskliga rättigheterna inrättades i juni. Rådets ledamöter representerar många olika delar av civilsamhället och kommer vara en ovärderlig kunskapskälla för Institutets arbete. Vi är mycket stolta över vårt nyinrättade råd och kommer presentera ledamöterna här på vår webb och på Linkedin.

Vill du veta mer om Rådet?