Hallå där – Stellan Gärde ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Stellan Gärde är processjurist och ordförande för Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Stellan har arbetat i 40 år inom civilsamhället med den juridiska tillämpningen av mänskliga rättigheter och skyddet för rättsstatens principer. Stellan har nominerats av Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen som tagit fram Program för Rättsstaten Sverige med 169 krav på förbättringar på mänskliga rättighetsområdet.

Vad vill du framför allt bidra med i rådets arbete?

Jag ser fram emot att som processjurist med lång erfarenhet av praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna inom rådgivning och i domstol, i Sverige och Europa bidra till rådets arbete.

Stellan Gärde ser rakt in i kameran och ler, gul bakgrund innomhus, fotografi av Jens Wingren
Stellan Gärde, fotograf Jens Wingren

Vad ser du främst fram emot med arbetet i rådet?

Jag ser fram emot att gemensamt med övriga mycket kunniga rådsmedlemmar med mandatet omfattande alla mänskliga rättigheter i Sverige, ge råd till institutet utifrån mina erfarenheter om behovet av förbättringar och de brister som föreligger för enskilda på området.

Vad ser du som de största utmaningarna för mänskliga rättigheter idag i Sverige?

Jag anser att några av de största utmaningarna för mänskliga rättigheter idag är de stora brister som föreligger vad avser kunskap om mänskliga rättigheterna bland många. Utbildningsväsendet inom grundskolan, gymnasiet och högskolan behöver kompletteras på ett avgörande sätt.

Även möjligheten för enskilda att få skydd för sin rätt när kränkningar föreligger är oacceptabelt liten ofta inom skolväsendet och domstolar av främst okunnighet och ekonomiska skäl.

Därtill kommer att de rättigheter som är garanterade i våra grundlagar har ett för dåligt skydd, vilket innebär att det är för lätt att avskaffa dem.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutets råd – Rådet för mänskliga rättigheterna inrättades i juni. Rådets ledamöter representerar många olika delar av civilsamhället och kommer vara en ovärderlig kunskapskälla för Institutets arbete. Vi är mycket stolta över vårt nyinrättade råd och kommer presentera ledamöterna här på vår webb och på Linkedin.