Hallå där Zandra Kanakaris ledamot – i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Zandra Kanakaris är grundare och generalsekreterare för stiftelsen 1000 Möjligheter som arbetar för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas parrelationer. Zandra har en bakgrund som jurist och har tidigare varit förbundsordförande för Unizon. Zandra har nominerats av en privatperson.

Vad vill du framför allt bidra med i rådets arbete?

Med avstamp i min yrkesbakgrund så är det ett tydligt fokus på barns och kvinnors rättigheter. Att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter är något som fortfarande behöver synliggöras och omsättas i praktiken.

Zandra Kanakaris, Fotograf Abraham Engelmark
Zandra Kanakaris, fotograf Abraham Engelmark

Vad ser du främst fram emot med arbetet i rådet?

Jag ser mycket fram emot att tillsammans med de andra ledamöterna i rådet hitta en form för arbetet som på ett tydligt och konkret vis kan bidra till institutets arbete för att främja arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Vad ser du som de största utmaningarna för mänskliga rättigheter idag i Sverige?

Jag upplever att det fortfarande finns en utbredd uppfattning om att vi i Sverige lever upp till alla våra åtaganden gällande mänskliga rättigheter trots att det inte stämmer. Utmaningen handlar delvis om kunskap om både läget i Sverige men också konkret om vad de mänskliga rättigheterna innebär. Till detta kommer ett stort behov av både uppföljning och implementering och här har institutet en mycket viktig roll att spela för arbetet framåt.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutets råd – Rådet för mänskliga rättigheterna inrättades i juni. Rådets ledamöter representerar många olika delar av civilsamhället och kommer vara en ovärderlig kunskapskälla för Institutets arbete. Vi är mycket stolta över vårt nyinrättade råd och kommer presentera ledamöterna här på vår webb och på Linkedin.

Vill du veta mer om rådet?

Rådet

Rådet för de mänskliga rättigheterna