Inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition

Datum: 2023-10-31
Yttrande till: Utbildningsdepartementet (U2023/01467)
Diarienummer: 1.1.2-343/2023