Institutet bjuder in funktionsrättsrörelsen till möte

Under 2023 ska Institutet för mänskliga rättigheter ta fram en alternativapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD-kommittén.

Institutet bjuder därför in till ett öppet möte med funktionsrättsrörelsen.

När:
22 februari kl. 15:00 – 17:00.

Plats:
Mötet är digitalt och sänds via Teams. En länk till mötet skickas ut den 20 februari till de som anmält sig. Mötet inleds av institutets direktör Fredrik Malmberg.

Målgrupp:
Inbjudan riktar sig till personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem. Deltagarna bör ha ett intresse av att bidra med inspel till Institutets arbete med att ta fram en alternativrapport till CRPD-kommittén inför kommande granskning av Sveriges genomförande av funktionsrättskonventionen.

Anmälan krävs

Anmälan skickas till emma.melander.borg@mrinstitutet.se senast18 februari.

Behov av stöd

Mötet teckenspråkstolkas. Ange behov av teckenspråkstolkning eller andra behov av stöd i anmälan.

Inget arvode erbjuds för deltagarna på detta möte.

Diskussionspunkter:

  • Hur kan funktionsrättsrörelsen involveras i arbetet med institutets alternativrapport?
  • Hur kan institutet nå så många olika grupper inom funktionsrättsrörelsen som möjligt?
  • Hur ofta och när ska funktionsrättsrörelsen och institutet mötas under arbetet med alternativrapporten? Vilka områden är viktigast att fokusera på i alternativrapporten?

Läs mer om mötet (laddas ned som pdf-dokument)