Institutet fortsätter dialogen med civilsamhället

Den 7 april 2022 genomför Institutet för mänskliga rättigheter sin andra dialog med civilsamhället. Dialogen genomförs i Stockholm med organisationer som ingår i MR-nätverket. 

Det är av stor betydelse för oss i uppbyggnaden av vår verksamhet att tillsammans med civilsamhället finna former för den fortsatta dialogen och inte minst kring inrättandet av institutets råd, säger vikarierande direktören Anders Kompass.