Institutet inleder dialog med civilsamhället

Den 4 mars 2022 inleder Institutet för mänskliga rättigheter dialog med civilsamhället. Den första dialogen genomförs i Stockholm med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Institutets övergripande uppgift är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Här i ingår att fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt 33.2 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En viktig del av denna uppgift är en nära dialog med civilsamhället och andra relevanta aktörer.

Vi är i en uppbyggnadsfas av vår verksamhet och mycket handlar om att finna former för institutets verksamhet. En del av detta arbete innebär att finna former för dialog med olika aktörer och inte minst civilsamhällets organisationer, säger vikarierande direktören Anders Kompass. Vi ser fram emot denna första dialog och att få ta del av de tankar och erfarenheter som organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning har.

Institutet för mänskliga rättigheter kommer även att inleda dialoger inför inrättandet av det råd som ska finnas vid institutet. Rådet ska ge råd och stöd genom att tillföra institutet kunskaper och erfarenheter från det civila samhällets och andra aktörers arbete med mänskliga rättigheter. Rådet utses av styrelsen och ska ha en bred sammansättning och bestå av minst tio ledamöter. I rådet ska organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning finnas representerade.