Klart med direktör för Institutet för mänskliga rättigheter

Styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter startade i våras rekryteringen av en ordinarie direktör för myndigheten. Nu är arbetet klart. Fredrik Malmberg, i dag generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten, tillträder uppdraget som direktör den 20 januari 2023.

– Från styrelsens sida är vi otroligt glada att kunna presentera en direktör med så stor erfarenhet från såväl arbete med mänskliga rättigheter som av att leda och utveckla offentlig verksamhet. Hans erfarenheter och kompetens kommer att vara en stor tillgång för institutet, inte minst i tider av oro och konflikter då mänskliga rättigheter är särskilt utsatta, säger styrelseordförande Elisabeth Rynning.

Fredrik Malmberg blir institutets första ordinarie direktör och tar över som myndighetschef efter Anders Kompass som varit vikarierande direktör sedan institutet inrättades den 1 januari i år.

–Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Institutet för mänskliga rättigheter och ser fram emot att fortsätta utveckla den nya myndigheten tillsammans med styrelse och medarbetare, säger Fredrik Malmberg.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Fredrik Malmbergs tidigare uppdrag och utbildning:

 • 2017 – Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
 • 2008 – 2017 Barnombudsman, chef för myndigheten Barnombudsmannen
 • 2007 – 2008 Regional representant för Rädda Barnen i Syd- och centralasien
 • 2006 – 2007 Manager Advocacy and Communication Section, Save the children in Uganda (Gemensamt program i Uganda för Red Barnet, Redd Barna, Rädda Barnen och Save the children UK)
 • 2005 – 2006 Barnrättskonsult i frågor som rör parlamentariskt arbete och politisk påverkan (Öst- och centralafrika)
 • 2001 – 2005 Sverigechef på Rädda Barnen
 • 1996 – 2001 Arbete inom dåvarande Folkpartiet (Liberalerna), bland annat som chef för partiledarens stab i riksdagen, politisk sekreterare och rådgivare åt partisekreteraren.
 • 1991 – 1995 Förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet
 • Ledarskribent på Göteborg-Tidningen (1989), på Göteborgs-Posten (1989 – 1990) och på Nerikes Allehanda (1995)

Särskilda uppdrag:

 • Särskild utredare: En uppväxt fri från våld (A2021:02). Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37)
 • 2016 –  Ledamot i Diskrimineringsombudsmannens råd
 • 2012 – 2017 Ledamot i styrelsen för FRA, EU:s byrå för grundläggande rättigheter (European Uninon Fundamental Rights Agency, Vienna)

Utbildning:

Internationell ekonomexamen, fransk inriktning, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.