Kulturministern invigde institutet för mänskliga rättigheter

Den 31 maj invigdes Institutet för mänskliga rättigheter i Lund av kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Hon talade om hur Sverige ofta ses som en förebild när det gäller respekten för mänskliga rättigheter.

– Vi är inte klara. Vi kan inte luta oss tillbaka. Arbetet med mänskliga rättigheter måste fortsätta och förstärkas. Det måste bedrivas långsiktigt, strukturerat och systematiskt och institutet kommer att spela en central roll i detta arbete. I dag är en stor och en viktig milstolpe i arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

Styrelseordförande Elisabeth Rynning lovade i sitt tal att institutet, utifrån ett helhetsperspektiv, kan bidra till en samlad bild av situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Mia Ahlgren från organisationen Funktionsrätt påminde om det viktiga arbete som gjorts och som görs av civilsamhällets organisationer. Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, välkomnade institutet till Lund.

Författaren och journalisten Göran Rosenberg samtalade med institutets vikarierande direktör Anders Kompass om mänskliga rättigheter utifrån dagens säkerhetspolitiska läge i Europa.

Den samiska artisten Katarina Barruk sjunger på umesamiska som är det fjärde samiska språket i Sverige. Hon framförde flera av sina låtar tillsammans med gitarristen Arnljot Nordvik och berättade om hur det är att tillhöra ett urfolk, om kampen för rätten till sitt eget språk. Lunds kulturskola bidrog med både bildkonst av elever och en jazzemsemble.

Spoken wordartisten Sara Nazari avslutade dagen med sin starka och djupt berörande dikt ”Om de frågar”. 

Se gärna vårt bildspel från invigningen med gäster från andra myndigheter, civilsamhällets organisationer, kommuner och regioner, universitet och högskolor.

Foto: Charlotte Carlberg Bärg