Högnivå-webbinarium om Institutet för mänskliga rättigheter och Parisprinciperna

18 okotober, 2023

Idag har vi genomfört webbinariet ”Institutet för mänskliga rättigheter och Parisprinciperna”. Bland talarna fanns bland andra, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, ordförande konstitutionsutskottet Ida Karkiainen, Charlotta Göller från Fonden för mänskliga rättigheter och Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige. Vi hade också flera ledare från internationella MR-organisationer på plats, inklusive FN:s kontor för de mänskliga rättigheterna (OHCHR), Sekretariatet för det europiska nätverket av nationella MR-institutioner (ENNHRI) och EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

Under webbinairet deltog Nadeeka Rajaratnam och Kirsten Roberts Lyer från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter – OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). De kommer presenterade ODHIR:s analys av lagen om Institutet för mänskliga rättigheter och vad som bör förbättras för att säkerställa full efterlevnad av Parisprinciperna.

Parisprinciperna utgör det internationella ramverket för nationella MR-institutioner och efterlevnaden är viktig för att institutet ska kunna bli ackrediterad av GANHRI (Global Alliance Of National Human Rights Institutions), den globala alliansen för nationella MR-institutioner. Att godkännas för ackreditering blir samtidigt ett tydligt bevis på att institutionen arbetar effektivt och med fokus på människor som behöver få ett bättre skydd för sina rättigheter.