Institutet arrangerar forskningskonferens om urfolksrätt och samers rättigheter

Urfolksrättens ställning och säkerställandet av samers rättigheter i klimatomställningen står i fokus när Institutet för mänskliga rättigheter arrangerar en forskningskonferens på temat urfolksrätt i Luleå den 25–26 september.

Konferensdeltagarna på plats i Kulturens hus i Luleå.

Under två dagar samlas jurister verksamma inom olika områden med expertis inom samerätten för att diskutera aktuell forskning och aktuella frågor. På programmet står bland annat diskussioner om minoritetslagen och vad denna innebär för samers rätt till sin kultur och inflytande, konsultationslagen, och människorättsligt skydd mot ingrepp i samiska områden.

Brittis Edman som är utredare på institutet och arbetar särskilt med samiska rättighetsfrågor berättar mer:

Varför arrangerar Institutet den här konferensen?

– Tillsammans med Luleå tekniska universitet och Silvermuseet vill vi samla expertis för fördjupad diskussion och uppdateringar om samerättens ställning och utmaningar i samband med klimatomställningen. Vi tror att det är värdefullt att stärka nätverket mellan jurister med specifik expertis på samers rättigheter i Sverige i en tid när trycket efter naturresurser på traditionella samiska områden ökar.

Vilka är de mest brännande frågorna som deltagarna kommer att diskutera?

–Jag tror att det människorättsliga skyddet mot ingrepp i traditionella samiska områden blir en central fråga, liksom samers möjligheter till inflytande och delaktighet.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Institutet för mänskliga rättigheter, Luleå tekniska universitet och Silvermuseet.