Institutet för mänskliga rättigheter medverkar på MR-dagarna i Helsingborg

Den 23–25 november medverkar Institutet för mänskliga rättigheter på Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg. Institutet arrangerar två seminarier, släpper ny rapport, och bjuder in till samtal om aktuella rättighetsfrågor i monter 60 på utställartorget.

Det är andra gången som Institutet för mänskliga rättigheter medverkar på MR-dagarna som är Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter. I år innehåller Institutets program följande:

Kom till våra seminarier

MR-utvecklingen i Sverige – Institutet för mänskliga rättigheter rapporterar

När: Torsdag 23 november 2023 10:00 – 11:00.
Var: Nanny

Varje år lämnar Institutet för mänskliga rättigheter en rapport till regeringen om sin verksamhet och sina iakttagelser av utvecklingen inom området mänskliga rättigheter under föregående år. Under 2023 fortsätter Institutet med sitt undersökande uppdrag och för Sveriges del är FN-systemets granskningar knutna till tre konventioner särskilt aktuella. Det gäller konventionerna om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och mot rasdiskriminering. Samtliga dessa tre konventioner berör MR-dagarnas tema 2023, rätten till utbildning och arbete.

Institutet berättar även om sin nya rapport ”Kännedom om och upplevelser av mänskliga rättigheter i Sverige 2022–2023”, med efterföljande diskussion om hur man kan utkräva sina mänskliga rättigheter.

Deltagare på seminariet

  • Fredrik Malmberg, direktör, Institutet för mänskliga rättigheter
  • Karin Henrikz, biträdande verksamhetschef och jurist, Malmö mot diskriminering, och ledamot i Institutets råd för de mänskliga rättigheterna
  • Marie Cham, Ordförande för Afrosvenskarnas Riksorganisation och ledamot i Institutets råd för de mänskliga rättigheterna
  • Selma Gušić, utredare, Institutet för mänskliga rättigheter
  • Anna Jacobson, utredare, Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheters arbete för stärkt funktionsrätt

När: Fredag 24 november 2023 14:00 – 14:30
Var: Lila scenen

På detta seminarium diskuterar vi Institutets särskilda uppdrag att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Institutet arbetar just nu med en rapport om rättighetsläget för personer med funktionsnedsättning i Sverige som ska skickas till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i början av nästa år.

Deltagare på seminariet

  • Katarina Leffler, utredare, Institutet
  • Ola Linder, utredare, Institutet
  • Emma Melander-Borg, utredare, Institutet
  • Therese Wappsell, ledamot i Institutets råd för de mänskliga rättigheterna och i lnre Ringen Sveriges styrelse, projektledare i projektet ”Relationer som funkar” och har egen erfarenhet av IF.

Välkomna till vår monter

Träffa oss i monter 60 på utställartorget (plan 1) och prata med oss om vår nya rapport och andra aktuella rättighetsfrågor, eller varför inte göra vårt alldeles egna MR-quiz?

Mänskliga rättighetsdagarna

MR-dagarna är Nordens största mötesplats om mänskliga rättigheter och samlar årligen mellan 3 000 och 5 000 besökare. MR-dagarna har arrangerats i över 20 år på olika platser i Sverige. I år håller MR-dagarna till i Helsingborg på Helsingborg Arena.

Hela programmet för MR-dagarna