Lanseringsseminarium: Årsrapport om mänskliga rättigheter i Sverige – se lanseringsseminarium

Den 25 mars överlämnade Institutet Årsrapport 2024 till regeringen. Samma dag lanserade vi rapporten på ett seminarium i Kulturhuset i Stockholm. På seminariet deltog inbjudna talare från civilsamhället, myndigheter och utskott. Här kan du följa hela seminariet i efterhand.

Program

Moderator: Fredrik Malmberg (direktör, Institutet för mänskliga rättigheter)

En stark oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter

Elisabeth Rynning (ordförande, styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter)

Rättsstaten och demokratin – viktiga att försvara

Erik Ottosson (vice ordförande, konstitutionsutskottet)
Anders L Pettersson (verksamhetschef, Civil Rights Defenders)
Thomas Bull (justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen)
Elisabeth Rynning

Skyddet för nationella minoriteter och urfolk

Amanda Lind (ordförande, kulturutskottet)
Matilda Wilhelm (utredare, Institutet för mänskliga rättigheter)

Framförande av Kollektiv Sorg

Sakariya Hirsi,  ordförande för organisationen Kollektiv Sorg. 

Tillgång till rättigheter i vardagen

Anders Pedersen (tillförordnad generalsekreterare, Röda Korset)
Negin Tagavi (vice ordförande, styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter och biträdande vd, Fryshuset)

Framförande av Kollektiv Sorg

Alexander Zadruzny, vice ordförande för organisationen Kollektiv Sorg. 

Funktionsrätt under press

Nicklas Mårtensson (ordförande, Funktionsrätt Sverige)
Annika Jyrwall-Åkerberg (styrelseledamot, Institutet för mänskliga rättigheter)

Avslutning

Elisabeth Rynning