Sverige ensam om att rösta nej i dagens omröstning om EU:s direktiv för företag och mänskliga rättigheter

EU:s medlemsländer kunde idag inte enas om EU:s direktiv för företag och mänskliga rättigheter (CSDDD), trots att man tidigare varit överens om detta i december förra året. Institutet för mänskliga rättigheter beklagar att EU och Sverige inte utnyttjade tillfället att stärka regelverket.

– Det är särskilt beklagligt att Sverige som enda land röstade helt emot förslaget säger Fredrik Malmberg, institutets direktör.

Mer än 10 år efter antagandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter behövs det lagstiftning. CSDDD skulle innebära ett avgörande steg i den riktningen och skulle innebära en rättslig ram inom hela EU.

– Institutet uppmanar Sveriges regering att ompröva sin hållning och aktivt arbeta för att en överenskommelse sker så snart som möjligt, fortsätter Fredrik Malmberg.