Yttrande i Auroramålet tillåts av Högsta domstolen 

Institutet för mänskliga rättigheter skickade i maj in ett amicus curiae-yttrande (amicusyttrande) till Högsta domstolen för att belysa sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna i Auroramålet. 

Högsta domstolen meddelade den 3 juli 2024, i ett unikt beslut, att tillåta institutets yttrande i Auroramålet. I svenska domstolar är det ännu ovanligt med amicusyttranden, men i många andra länder och i Europadomstolen är det relativt vanligt.

— Det är glädjande och av stor betydelse att Högsta domstolen tillåter institutets amicusyttrande i Auroramålet. Nu ser vi fram emot att Högsta domstolen fattar beslut om Auroras talan ska tillåtas eller inte, säger Charlotte Palmstierna som är ställföreträdande direktör på Institutet för mänskliga rättigheter. 

Högsta domstolen skriver i sitt beslut att institutets yttrande tillåts eftersom det innehåller beskrivningar av och synpunkter på rättsliga frågor som tas upp i målet. Innehållet i institutets yttrande rör sådana frågor som Högsta domstolen själva skulle kunna inhämta upplysningar om.   

— Syftet med vårt amicusyttrande är att bidra med underlag som kan stödja rättssystemet och samhällsutvecklingen, med full respekt för domstolarnas oberoende och principen om att domstolen känner lagen. Motsvarande yttranden har lämnats av andra människorättsinstitutioner i Europa, till exempel i Tyskland och Norge, säger Anna Rosenmüller Nordlander som är en av juristerna på Institutet för mänskliga rättigheter som arbetat med underlaget. 

Amicus curiae brukar översättas som domstolens vän. Ett sådant yttrande kan skrivas av juridiska och sakkunniga organisationer eller forskare som inte är part i ett rättsfall, men som har rätt att bistå en domstol genom att erbjuda information, expertis eller insikter som har betydelse för frågorna i ärendet.

Auroramålet är en process i domstol där ungdomar har ansökt om stämning mot den svenska staten eftersom de anser att staten inte gör tillräckligt när det gäller klimatförändringarna. Aurora hävdar att statens klimatmål är otillräckliga och inte uppfylls, och de anser att detta äventyrar barns och ungas rätt till liv, hälsa och utveckling enligt Europakonventionen. Målet är att försvara barns och ungas lagstadgade rättigheter till en god miljö och hälsa genom att driva en rättsprocess mot staten för dess bristande klimatarbete.