Förstärkt skydd för den personliga integriteten: Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök

SOU 2023:37
Datum: 2023-11-20
Yttrande till: Justitiedepartementet (Ju2023/01620)