Praktik och examensarbete

Institutet för mänskliga rättigheter är i en uppbyggnadsfas, och under 2022 har fokus legat på att rekrytera medarbetare och bygga en organisatorisk plattform för verksamheten. Institutet består för närvarande av strax under 20 medarbetare. Den kommande perioden kommer institutet att växa ytterligare och vi räknar med att vara närmare 30 medarbetare efter sommaren. På sikt planerar institutet att ta emot praktikanter och ex-jobbare under varje termin.

Under höstterminen erbjuder institutet möjlighet för två högskolestudenter att göra sitt examensarbete på avancerad nivå hos oss cirka två till tre dagar i veckan. Du kommer att få:

  • en arbetsplats i våra lokaler på Mobilvägen 10 i Lund
  • en mentor hos oss
  • god inblick i vårt arbete.

Du får ingen ekonomisk ersättning.

Våra lediga praktikplatser hittar du under Jobba hos oss.