Remisser

Här finns institutets svar på remisser till regeringen. Du kan klicka på varje länk för att ladda ned en pdf-fil.

Aktuella remisser

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (laddas ned som pdf-dokument)

Ett utökat skydd mot diskriminering (laddas ned som pdf-dokument)

Om etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning (laddas ned som pdf-dokument)

Forum för levande historias framtida inriktning (laddas ned som pdf-dokument)

Betänkandet av utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (laddas ned som pdf-dokument)