Remissvar

Genom våra remissvar kan vi lämna synpunkter på hur olika förslag stämmer överrens med regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga), och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området mänskliga rättigheter.

Remissvar under 2024

Remissvar under 2023

https://mrinstitutet.se/ett-starkt-och-samlat-skydd-av-valfardssystemen

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (laddas ned som pdf-dokument)

Utökade möjligheter att använda preventiva
tvångsmedel
(laddas ned som pdf-dokument)

Remissvar under 2022

Bättre konsekvensutredningar (laddas ned som pdf-dokument)

Vår demokrati – värd att värna varje dag (laddas ned som pdf-dokument)

Översyn av JO-ämbetet (laddas ned som pdf-dokument)

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (laddas ned som pdf-dokument)

Ett utökat skydd mot diskriminering (laddas ned som pdf-dokument)

Om etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning (laddas ned som pdf-dokument)

Forum för levande historias framtida inriktning (laddas ned som pdf-dokument)

Betänkandet av utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (laddas ned som pdf-dokument)