Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen

Ds 2023:30
Datum: 2024-01-24
Yttrande till: Justitiedepartementet (Ju2023/02300)
Diarienummer: 11.1.2-513/2023