Åtgärder för tryggare bostadsområden och Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor

SOU 2023:57 och Ds 2023:18
Datum: 2023-12-20
Yttrande till: Justitiedepartementet ( Ju2023/02200 och Ju2023/01549)
Diarienummer: 1.1.2-473/2023