En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

SOU 2023:44
Datum: 2023-12-14
Yttrande till: Justitiedepartementet (Ju2023/01830)