En säker och tillgänglig statlig e-legitimation

SOU 2023:61
Datum: 2024-01-29
Finansdepartementet (Fi2023/02704)
Diarienummer: 3.2.1-54/2024