Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration

SOU 2023:24
Datum: 2023-11-14
Yttrande till: Arbetsmarknadsdepartementet (A2023/00885)
Diarienummer: 1.1.2-339/2023