EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna i gränsöverskridande situationer

Datum: 2023-11-03
Yttrande till: Justitiedepartementet (Ju2023/01655)