Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter

SOU 2023:59 och SOU 2023:19
Datum: 2024-01-29
Yttrande till: Utbildningsdepartementet (U2023/02898)
Diarienummer: 1.1.2-522/2023