Ökat informationsflöde till brottsbekämpning – En ny huvudregel

SOU 2023:69
Datum: 2023-12-20
Yttrande till: Justitiedepartementet (Ju2023/02434)
Diarienummer: 1.1.2-633/2023