Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott

Ds 2023:31
Datum: 2024-01-18
Yttrande till: Justitiedepartementet (JJu2023/02781)
Diarienummer: 1.1.2-634/2023