Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

SOU 2023:51
Datum: 2023-12-01
Yttrande till: Försvarsdepartementet, Rättssekretariatet (Fö2023/01467)