Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser

Remissvar på DS 2023:17,
Datum: 2023-10-17
Yttrande till: Justitedepartementet