Klara besked i budgetpropositionen om Institutet för mänskliga rättigheter

Institutets styrelseordförande Elisabeth Rynning

Institutet för mänskliga rättigheter har idag tagit del av regeringens budgetproposition för 2024. I budgeten uttalar regeringen tydligt att Institutet för mänskliga rättigheter ”har en central roll för att uppfylla målet om att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter”.

– Vi välkomnar regeringens tydliga besked i budgetpropositionen om institutets ställning och gläds åt de högt ställda ambitioner regeringen ger uttryck för när det gäller förverkligandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, säger Elisabeth Rynning, ordförande i styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter. Vi fortsätter vårt arbete med att bygga upp ett starkt och oberoende institut som blir en effektiv röst för att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

I budgetpropositionen skriver regeringen vidare att en oroande global utveckling i frågan om respekten för mänskliga rättigheter pekar på behovet av starka system för de mänskliga rättigheterna och att Sverige även fortsättningsvis ska vara en förebild på området. Elisabeth Rynning påminner om att det också förutsätter att Institutet för mänskliga rättigheter tillförsäkras goda förutsättningar och en tillräcklig finansiering för att spela den centrala roll institutet har fått.

För mer information, kontakta:
Maria Ploberg, pressansvarig kommunikatör, 046-287 39 25, maria.ploberg@mrinstitutet.se

Läs pressmeddelandet på presstjänsten viaTT

Läs alla pressmeddelanden